Изработка на лого | PAWA

Изработихме лого дизайн за PAWA (Pan African World Arts).
Имате нужда от такъв тип услуга? Свържете се с нас!

Проектът PAWA (Pan African World Arts) има за цел да обедини всички видове културни изкуства и музика от целия Африкански континент. По-конкретно, проектите ще се стремят да изследват и признаят художествените постижения на мъже, жени и деца от Африка и илюстрират положителното влияние на африканската култура върху световната.

Определено един от любимите проекти на екипа ни, не само заради глобалните му мащаби, но и заради конкретната идея да превърнем негативните убеждения за континента Африка в положителни. Логото трябваше да бъде топло, приканващо и да демонстрира иновативни развлечения от целия свят. Успешно постигнахме това, като използвахме контурите на континента в комбинация със силует на слон, цветове и шрифт. Логото ни бе наградено с 1-во място от 59 дизайна.

  • Photoshop
  • Illustrator